Cairde Chlóis

 

News April 2019

Mar chuid d’ár n-iarrachtaí sa Scoil Ghníomhach, táimid tar éis Cairde Clóis a eagrú. Téann páistí ó na hard ranganna  síos go dtí na naíonáin chun cluichí a imirt leo ag am sosa dhá lá sa tseachtain. Go dtí seo táid tar éis a bheith ag scipeáil, ag imirt le liathróidí agus ag rásaíocht le huibheacha agus spúnóga.

 

News April 2019

As part of our Active School efforts we have organised Cairde Clóis or Active Playground Leaders. Pupils from senior classes will go to the infant classes two days a week and play with them, teach them playground games and organise various activities for the classes. So far this has been a very successful venture.