Category: Class 2

Céad Chomaoine 2017
Rang 2

Chuaigh Rang 2 amach chun na húlla agus na piorraí a phiocadh de na crainn i ngairdín na scoile. Dheineadar anlann leis na húlla a bhí ana bhlasta ar fad. Bhí milseog bhlasta ag na páistí ag am lóin!

Rang 2 picked the pears and apples from the trees in the school garden. They then made a delicious apple sauce with the apples. They had a tasty dessert at lunch time!

Art & Conkers

 

Art & Conkers

Saoirse lena ealaín bunaithe ar ealaín aboriginal agus boomerang a fuair sí san Astráil leis an ealaín sin ar.
Na páistí ag foghlaim faoi agus ag imirt faoin cluiche tradisiúnta ‘conkers’ leis na conkers a thug Cillian isteach dúinn.