Category: Class 3/4

Tráth na gCeist

D’eagraíodh tráth na gceist inniu dos na hard ranganna chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh.

Lá na bPeataí

Thug páistí ó Rang 4 peataí isteach ar scoil inné.  Labharadar futhu agus chuireamar ar fad aithne orthu.  Bhí idir madraí, coiníní agus éisc órga ann.  Bhí na hainmhithe an dea bhéasach agus bhaineadar go léir taitneamh as.

Beidh páistí eile ón rang ag tabhairt a bpeataí isteach sa rang chugainn tar éis na Cásca.

Children from Rang 4 brought their pets to school yesterday.  They spoke about them and we all got to know them.  There were dogs, rabbits and gold fish in our presence.  The animals were all very well behaved and everyone enjoyed themselves.

Other children from the class will be bringing in their pets after Easter so we can meet them.

 

 

Jan 2016

 

News Jan 2016

Faoi láthair táimíd ag foghlaim rince Gaelach sna ceachtanna spóirt. An tseachtain seo thosnaíomar le Ionsaí na hÍnse. Tá dhá fhigiúir foghlamtha againn. Táimíd ag baint an-taitneamh as.

Chaitheamar an-chuid ama ag déanamh tionnscnamh ar chontaetha na hÉireann. Táimíd an-bhródúil go bhfuilid ag crochadh sa phasáiste.

Le déanaí d’fhéachamar ar an ealaíontóir Kandinsky. Ansin dheineamar ár ealaín féin i stíl Kandinsky. Gealaíonn siad suas an áit!

An Aoine seo chaite bhíomar ag imirt cluichí Mata le linn Am Órga. Bhí cluichí Biongó, Monopoly, Nathracha agus Dréimirí agus cluichí matai ar an riomhaire ar siúl againn.

News Jan 2016

We are presently learning Irish dancing as part of our sports lessons. This week we began on The Siege of Ennis. We have two figures learned. We are really enjoying it.

We spent a lot of time creating a number of projects on the counties of Ireland. We are very proud that they are on display in the circulation area.

Recently we looked at the artist Kandinsky. We then created our own art in Kandinsky style. They really brighten up the place!

Last Friday we played Maths games during Golden Time. The games being played were Bingo, Monopoly, Snakes and Ladders and maths games on the computers also.