Category: Class 4

Cluichí Sciath an Scol 2019

Ghlac buachaillí agus cailíní páírt i gcomórtas Sciath na Scol le déanaí.  Bhí na páistí ag féachaint go hiontach toisc go raibh ár n-ionair peile úr nua á chaitheamh acu.  Bhí cluichí iontacha againn a bhí an-chongarach agus bhí an iomaíocht go hiontach ach sa deireadh thiar thall  ní raibh an t-ádh ag aon fhoireann bogadh ar aghaidh go dtí an chraobh. Comhghairdeas do gach éinne a ghlac páirt agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháíl le Múinteoir Clíodhna a ghlac leis an gcúram traenála.

Recently the boys and girls from the senior classes took part in Sciath na Scol football competitions.  The teams were looking fantastic wearing our brand new football jerseys for the first time.  Even though we played very well and the competition was intense, we were unlucky not to progress to the finals.  Congratulations to all the children who took part and thank you to Múinteoir Clíodhna who took charge of the training and the teams.

Blitz Cispheile – Basketball Blitz

Oops...
Slider with alias Blitz Cispheile Basketball Blitz not found.

Bhí blitz cispheile eagraithe le déanaí sa choláiste agus ghlac páistí na scoile ó rang 4-6 páirt ann. Bhí ana shuim ann agus dheineamar roinnt traenála roimh ré.

Bhí trí fhoireann againn sa chomórtas. Bhí foireann amháin ag na buachaillí agus cé gur imir siad go hana mhaith ní raibh an t-ádh leo ar an lá.

Bhí dhá fhoireann ag na cailíní agus bhuaigh ceann acu comórtas na gcailíní tar éis cluichí iontacha a imirt.

Bhí lá iontach againn agus bhí na páistí ana shásta leo fhéin. Fuair an scoil 10 liathróid cispheile nua tar éis páirt a ghlacadh sa chomórtas.

Go raibh maith agat do Mags Downey a d’eagraigh an comórtas.

Rang 4-6 recently took part in a basketball blitz in the coláiste. There was great interest shown beforehand and the children took part in two training sessions.

The school entered three teams in the competition. The boys, while they played brilliantly and scored some fantastic baskets, unfortunately didn’t progress to the finals.

The girls had two teams and they ended up meeting one another in a semi-final. This meant that we had one team in the final which we won!

We had a fantastic day and everybody returned to school delighted with their efforts on the court.

The school received 10 new basketballs for taking part in the competition. Thank you to Mags Downey for organising the competition.

Dúshlán Trastíre / Cross Country Challenge

Dúshlán Trastíre / Cross Country Challenge

Ar Aoine an 19ú Deireadh Fómhair, ghlac an Ghaelscoil, Scoil na gCailíní agus Scoil na mBuachaillí páirt i ndúshlán trastíre eagraithe ag Cumann Aclaíochta Bheanntraí.  Ghlac ranganna 3, 4, 5 agus 6 páirt sna rásaí.  Bhí sé ar siúl sa pháirc peile i gColáiste Pobail.  Bhí am iontach againn ar fad!  Bhíomar go léir traochta ina dhiaidh.  Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt. Anna Towns-Rang 6

On Friday 19th October, our school, the Boys’ school and Our Lady of Mercy N.S. took part in a Cross Country race organised by Bantry A.C.  4rd to 6th class took part.  It took  place in the Coláiste pitch and many children took part.  It was so much fun!  Congratulations to everyone who took part.  Laoise Ní Choipingéir – Rang 6