Category: Class 5

Blitz Rugair 2019

Ghlac Rang 5&6 páirt i mblitz tag rugar le déanaí.  Ba lá iontach é inár ghlac go leor scoileanna sa cheantar páirt ann.  Thaithin sé go mór lenár bpáistí agus d’éirigh go hana mhaith leo.  Táimid ana bhuíoch do Daimen Hicks agus Munster Rugby a d’eagraigh an lá.

Rang 5&6 recently took part in a tag rugby blitz organised by Damien Hicks and Munster Rugby.  It was a fantastic day with many schools in the locality taking part.  The children really enjoyed the games and for many it was their first taste of rugby.

Cluichí Sciath an Scol 2019

Ghlac buachaillí agus cailíní páírt i gcomórtas Sciath na Scol le déanaí.  Bhí na páistí ag féachaint go hiontach toisc go raibh ár n-ionair peile úr nua á chaitheamh acu.  Bhí cluichí iontacha againn a bhí an-chongarach agus bhí an iomaíocht go hiontach ach sa deireadh thiar thall  ní raibh an t-ádh ag aon fhoireann bogadh ar aghaidh go dtí an chraobh. Comhghairdeas do gach éinne a ghlac páirt agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháíl le Múinteoir Clíodhna a ghlac leis an gcúram traenála.

Recently the boys and girls from the senior classes took part in Sciath na Scol football competitions.  The teams were looking fantastic wearing our brand new football jerseys for the first time.  Even though we played very well and the competition was intense, we were unlucky not to progress to the finals.  Congratulations to all the children who took part and thank you to Múinteoir Clíodhna who took charge of the training and the teams.

Céilí

Tugadh cuireadh do Rang 5 agus 6 dul go dtí Céilí a bhí eagraithe ag an gcoláiste le déanaí i rith Seachtain na Gaeilge.

Rang 5 & 6 recently attended a céilí in the coláiste as part of Seachtain na Gaeilge.