Category: Class 6

Blitz Rugair 2019

Ghlac Rang 5&6 páirt i mblitz tag rugar le déanaí.  Ba lá iontach é inár ghlac go leor scoileanna sa cheantar páirt ann.  Thaithin sé go mór lenár bpáistí agus d’éirigh go hana mhaith leo.  Táimid ana bhuíoch do Daimen Hicks agus Munster Rugby a d’eagraigh an lá.

Rang 5&6 recently took part in a tag rugby blitz organised by Damien Hicks and Munster Rugby.  It was a fantastic day with many schools in the locality taking part.  The children really enjoyed the games and for many it was their first taste of rugby.

Cluichí Sciath an Scol 2019

Ghlac buachaillí agus cailíní páírt i gcomórtas Sciath na Scol le déanaí.  Bhí na páistí ag féachaint go hiontach toisc go raibh ár n-ionair peile úr nua á chaitheamh acu.  Bhí cluichí iontacha againn a bhí an-chongarach agus bhí an iomaíocht go hiontach ach sa deireadh thiar thall  ní raibh an t-ádh ag aon fhoireann bogadh ar aghaidh go dtí an chraobh. Comhghairdeas do gach éinne a ghlac páirt agus ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháíl le Múinteoir Clíodhna a ghlac leis an gcúram traenála.

Recently the boys and girls from the senior classes took part in Sciath na Scol football competitions.  The teams were looking fantastic wearing our brand new football jerseys for the first time.  Even though we played very well and the competition was intense, we were unlucky not to progress to the finals.  Congratulations to all the children who took part and thank you to Múinteoir Clíodhna who took charge of the training and the teams.

Rapper le Rang 6

Dhein Rang 6 ceardlann rap le Gary McCarthy ó GMCBEATS.  Sa cheardlann, d’fhoghlaim na páistí conas a smaointí a bhailiú, rap a scríobh, curfá a chanadh agus conas rapáil.  Scríobh siad rap le chéile agus i ngrupaí agus dhein siad é a thaifead chomh maith.  Bhí sé an-difiriúil mar cheardlann agus níor dhien na páistí aon rud cosúil leis riamh.  Bhaineadar go léir taithneamh as agus beidh an rap á chanadh acu don chéad uair don scoil agus do thuismitheoirí ag an gcéimniú níos déanaí sa bhliain.

Sixth class took part in a rap workshop run by Gary McCarthy of GMCBEATS.  During the workshop, they Gary went through how he writes, where he gets inspiration from, how to rap and how to create beats.  In the end, the class wrote a rap and recorded it.  It was very different from any workshop they ever participated in.  The children really enjoyed it and they will debut it in front of the whole school and parents at the end of year graduation ceremony.