Category: Junior Infants

Seachtain an Chairdis – Friendship Week

Bhain Naíonáin Bheaga an-thaitneamh as na cluichí deasa a d’imríomar leis na cairde sa pháirc peile.  The Junior Infants enjoyed the games we played in the pitch with their friends.

Tháinig cairde ó Rang 6 ag déanamh ealaíon an fhómhair le Naíonáin Bheaga.  Friends from Rang 6 came to our classroom to do some Autumn art with us.

D’eagruigh na cairde i Rang 6 cluichí iontacha le linn am sosa sa chlós.  Our friends from Rang 6 organised some great games for us to play at break time in the yard.

Bhí cóisir pitseamaí againn chun críoch deas a chuir le Seachtain an Chairdis.  We had a pyjama party to finish off the lovely Friendship week we had.

Bhí an scoil ar fad gléasta ina bpitseamaí ar an lá deireanach do Sheachtain an Chairdis.  The whole school were dressed in their pyjamas for the last day of Friendship week.

Naíonáin Bheaga
Oops...
Slider with alias Naíonáin Bheaga MF DF 2017 not found.

 

Naíonáin Bheaga

Tá Naíonáin Bheaga tar éis dul i dtaithí ar an saol scoile go tapaidh agus táimíd ag baint taitneamh as ár obair scoile.

 

Seachtain an chairdis

Bhí am an-dheas ag Naíonáin Bheaga ag déanamh réimse leathan gníomhaíochtaí le chéile. Is breá le Naíonáin Bheaga a bheith ag imirt agus ag cabhrú leis na cairde.

 

Lá na pitseamaí

Bhí lá deas compórdach ag Naíonáin Bheaga ag caitheamh na pitseamaí ar scoil.

 

Garda Bridget

Tháinig Garda Bridget ar chuairt go dtí Naíonáin Bheaga agus bhí sí ag caint linn faoi conas a bheith sábháilte ar na bóithre agus aire a thabhairt dár mbréagáin. Thug sí cead dúinn triail a bhaint as an bhfearas atá aici.

 

Crann cnó capaill

Chuaigh Naíonáin Bheaga ar shiúlóid chun crann cnó capaill a fheiscint agus chun meascán duilleoga an fhómhair a bhailiú.

 

Gaiscígh Bhia

Tá Naíonáin Bheaga ag glacadh páirt sa scéim Gaiscígh Bhia. Is breá linn torthaí agus glasraí a ithe gach lá. Beimíd go léir sláintiúil agus láidir go leor chun stop a chuir le General Junk, Miss Demeanour agus Master Disaster.

 

Oíche Shamhna

Tá Oíche Shamhna ag teacht go luath agus tá sceitimíní ar Naíonáin Bheaga. Táimíd ag déanamh a lán ealaíon álainn agus beimíd ag gléasadh suas Dé hAoine.

 

Naíonáin Bheaga

Tá Oíche Shamhna thart agus tá an Nollaig ag teacht! Tháinig sceitmíní ar na páistí nuair a thosnaigh siad cártaí don Nollaig. Tá siad an ghnóthach sa rang ó shin. D’úsáideadar ‘playdough’ i rang mataí chun gnéithe éagsúla a thaispeáint ar nós mór agus beag, caol agus leathan, srl. Tá na páistí ag cleachtadh amhráin le geaitsí, ag déanamh gleacaíocht sna ranganna spórt agus leis an ceardlann timpeall an cúinne tá na páistí tosnaithe ar na ceirdeanna.  Is rang ealaíniúil iad agus tá an-chruthaitheacht ar siúl sa seomra faoi láthair. Tá Gaeilge labhartha na páistí ag teacht le chéile agus is álainn an dul chun chinn a fheiscint. Táim an-bhrodúil astu.

Halloween is over and Christmas is quickly approaching! The children were very excited to start their Christmas cards and they’ve been very busy in class since. They’ve used playdough in the maths class to show different aspects such as big and small, narrow and wide, etc. At the minute we’re singing many a song with actions, practicing gymnastics in PE and with the craft fair around the corner the children have started on their Christmas crafts. They are a very artistic class. Creativity is flourishing. Their spoken Irish is coming together. It’s wonderful to see this progress. I am very proud of them.