Category: School News

Lúthchleasa Chorcaí 2019

D’fhreastal 28 leanbh ón scoil ar Lúthchleasa Bhunscoileanna Chorcaí i CIT ar an Déardaoin, 30ú Bealtaine.  Bhí ana lá acu agus dheineadar ar fad a seacht ndícheall ins na rásanna agus athrásanna.  Comhghairdeas le Brendan, Criostóir, Jimmy Ó Cruadhlaoich agus Aaron Rutherford a bhuaigh trófaí ar an lá agus leis na leanaí ar fad a ghlac páirt.

28 children from Gaelscoil Bheanntraí attended the Primary School City Sports which were held in CIT on Thursday, 30th May.  They had a great day out and they tried their very best in the races and relay races.  Congratulations to Brendan, Criostóir, Jimmy Ó Cruadhlaoich and Aaron Rutherford who won trophies on the day and also to all the children who took part.

Maith sibh.

Clár Ama do Sheachtain Gníomhach

Dé Máirt / Tuesday 04.06.19

Lá Spóirt sa pháirc – an scoil go léir

Sports Day in the college field – the whole school

 

Dé Céadaoin / Wednesday 05.06.19

Siúlathon go dtí an Béicín – scoil go léir

Siúlathon to the Béicín – whole school

Parents are welcome to join us on the walk. More information to follow.

 

Cishpeil – cluiche buille scóir – Rang 3-6

Basketball – knockout competition

 

Déardaoin / Thursday 06.06.19

Cluiche eitpheile páistí v. múinteoirí – Rang 3-6

Volleyball game children v. teachers – Rang 3-6

 

Scipeáil – Rang 1&2

Skipathon – Rang 1&2

 

Cluichí – Naíonáin

Games – Naíonáin

 

Dé hAoine / Friday 07.06.19

Rince Zumba le Robyn – Rang 1-3

Zumba with Robyn – Rang 1-3

Blitz Rugair 2019

Ghlac Rang 5&6 páirt i mblitz tag rugar le déanaí.  Ba lá iontach é inár ghlac go leor scoileanna sa cheantar páirt ann.  Thaithin sé go mór lenár bpáistí agus d’éirigh go hana mhaith leo.  Táimid ana bhuíoch do Daimen Hicks agus Munster Rugby a d’eagraigh an lá.

Rang 5&6 recently took part in a tag rugby blitz organised by Damien Hicks and Munster Rugby.  It was a fantastic day with many schools in the locality taking part.  The children really enjoyed the games and for many it was their first taste of rugby.