Category: School News

Cairde Chlóis

 

News April 2019

Mar chuid d’ár n-iarrachtaí sa Scoil Ghníomhach, táimid tar éis Cairde Clóis a eagrú. Téann páistí ó na hard ranganna  síos go dtí na naíonáin chun cluichí a imirt leo ag am sosa dhá lá sa tseachtain. Go dtí seo táid tar éis a bheith ag scipeáil, ag imirt le liathróidí agus ag rásaíocht le huibheacha agus spúnóga.

 

News April 2019

As part of our Active School efforts we have organised Cairde Clóis or Active Playground Leaders. Pupils from senior classes will go to the infant classes two days a week and play with them, teach them playground games and organise various activities for the classes. So far this has been a very successful venture.

 

 

 

 

 

 

Turas Timpeall na hEorpa – Tour of Europe

Tá sé mar aidhm ag an gcoiste spóirt go mbeimid níos gníomhaí ag am sosa chomh maith le turas timpeall na hEorpa a dhéanamh ag an am gcéanna!

Leag an coiste cúrsa amach timpeall clós na scoile atá 250m ar fad. Thaispeán siad an cúrsa do gach rang agus leagann siad an cúrsa amach gach lá le cóin roimh am sosa. D’iarr siad ar gach éinne an cúrsa a dhéanamh cúpla uair le linn an sosa. Níor chreid na múinteoirí an méid suime a bhí ag na páistí ann. Sa chéad tseachtain, bhaineamar Páras amach agus bhí céiliúradh againn le croissants a cheannaigh Múinteoir Cristín dúinn. Ó shin, táimid tar éis Barcelón agus An Róimh a bhaint amach agus táimid ag tabhairt aghaidh ar Mhoscó agus Iostanbúl anois!

The coiste spóirt want to get everyone active during our breaks as well as bringing us on a tour of Europe along the way!

The coiste measured a track measuring 250m around the school yard. They showed every class the track and they are also in charge of laying out cones to mark out the route before every break. They asked everyone in the school to do a couple of laps during their break. The teachers couldn’t believe the response and the interest the children showed in the initiative. The children reached Paris by the end of the first week and we celebrated with croissants bought by Múinteoir Cristín. Since then, we’ve reached Barcelona and Rome and we’re now heading for Moscow and Istanbul!

 

Cuairt ó pheileadóir Rory Deane – Visit from Rory Deane

Tháinig peileadóir Chorcaí, Rory Deane, go dtí an scoil chun labhairt leis na páistí mar gheall ar bheith gníomhach agus páirt a ghlacadh i spórt.

Cork footballer, Rory Deane, came to the school to speak to the children about getting involved in sport and being active.