Cuairt ó pheileadóir Rory Deane – Visit from Rory Deane

Tháinig peileadóir Chorcaí, Rory Deane, go dtí an scoil chun labhairt leis na páistí mar gheall ar bheith gníomhach agus páirt a ghlacadh i spórt.

Cork footballer, Rory Deane, came to the school to speak to the children about getting involved in sport and being active.