Dúshlán Trastíre / Cross Country Challenge

Dúshlán Trastíre / Cross Country Challenge

Ar Aoine an 19ú Deireadh Fómhair, ghlac an Ghaelscoil, Scoil na gCailíní agus Scoil na mBuachaillí páirt i ndúshlán trastíre eagraithe ag Cumann Aclaíochta Bheanntraí.  Ghlac ranganna 3, 4, 5 agus 6 páirt sna rásaí.  Bhí sé ar siúl sa pháirc peile i gColáiste Pobail.  Bhí am iontach againn ar fad!  Bhíomar go léir traochta ina dhiaidh.  Comhghairdeas le gach éinne a ghlac páirt. Anna Towns-Rang 6

On Friday 19th October, our school, the Boys’ school and Our Lady of Mercy N.S. took part in a Cross Country race organised by Bantry A.C.  4rd to 6th class took part.  It took  place in the Coláiste pitch and many children took part.  It was so much fun!  Congratulations to everyone who took part.  Laoise Ní Choipingéir – Rang 6