Home Test

#1
#2

Is Gaelscoil í Gaelscoil Bheanntraí a fhreastalaíonn ar riachtanaisí an pháiste mar bhall aonair den phobal áitiúil. Dírítear ar fhorbairt iomlán an pháiste; forbairt spioradáltacht, morálach, sóisialta, pearsanta agus fisiciúil. Cuirtear an churaclam i bhfeidhm in atmaisféar oideachasúil taitneamhach ag tabhairt aitheantas do gach éinne i slí gairmiúil.

 

Gaelscoil Bheanntraí is an Irish primary school that attends to the needs of each child as an individual of the local community. The full development of the child is emphasised which include spiritual, moral, social, personal and physical development. The curriculum is approached in an enjoyable, educational atmosphere acknowledging every child educationally.

[add_eventon cal_id=”1″ show_et_ft_img=”yes” ]