Jan 2016

 

News Jan 2016

Faoi láthair táimíd ag foghlaim rince Gaelach sna ceachtanna spóirt. An tseachtain seo thosnaíomar le Ionsaí na hÍnse. Tá dhá fhigiúir foghlamtha againn. Táimíd ag baint an-taitneamh as.

Chaitheamar an-chuid ama ag déanamh tionnscnamh ar chontaetha na hÉireann. Táimíd an-bhródúil go bhfuilid ag crochadh sa phasáiste.

Le déanaí d’fhéachamar ar an ealaíontóir Kandinsky. Ansin dheineamar ár ealaín féin i stíl Kandinsky. Gealaíonn siad suas an áit!

An Aoine seo chaite bhíomar ag imirt cluichí Mata le linn Am Órga. Bhí cluichí Biongó, Monopoly, Nathracha agus Dréimirí agus cluichí matai ar an riomhaire ar siúl againn.

News Jan 2016

We are presently learning Irish dancing as part of our sports lessons. This week we began on The Siege of Ennis. We have two figures learned. We are really enjoying it.

We spent a lot of time creating a number of projects on the counties of Ireland. We are very proud that they are on display in the circulation area.

Recently we looked at the artist Kandinsky. We then created our own art in Kandinsky style. They really brighten up the place!

Last Friday we played Maths games during Golden Time. The games being played were Bingo, Monopoly, Snakes and Ladders and maths games on the computers also.