Naíonáin Bheaga

Tá Oíche Shamhna thart agus tá an Nollaig ag teacht! Tháinig sceitmíní ar na páistí nuair a thosnaigh siad cártaí don Nollaig. Tá siad an ghnóthach sa rang ó shin. D’úsáideadar ‘playdough’ i rang mataí chun gnéithe éagsúla a thaispeáint ar nós mór agus beag, caol agus leathan, srl. Tá na páistí ag cleachtadh amhráin le geaitsí, ag déanamh gleacaíocht sna ranganna spórt agus leis an ceardlann timpeall an cúinne tá na páistí tosnaithe ar na ceirdeanna.  Is rang ealaíniúil iad agus tá an-chruthaitheacht ar siúl sa seomra faoi láthair. Tá Gaeilge labhartha na páistí ag teacht le chéile agus is álainn an dul chun chinn a fheiscint. Táim an-bhrodúil astu.

Halloween is over and Christmas is quickly approaching! The children were very excited to start their Christmas cards and they’ve been very busy in class since. They’ve used playdough in the maths class to show different aspects such as big and small, narrow and wide, etc. At the minute we’re singing many a song with actions, practicing gymnastics in PE and with the craft fair around the corner the children have started on their Christmas crafts. They are a very artistic class. Creativity is flourishing. Their spoken Irish is coming together. It’s wonderful to see this progress. I am very proud of them.