Nuacht Rang 5 & 6

 

Thug ranganna a 5 is a 6 cuairt at Glenilen Farm i nDroimdháliag i Mí na Samhna áit a chuadar ar thuras timpeall na monarchan agus timpeall na feirme.  Sa rang Eolaíochta bhíodar ag foghlaim faoin gcóras díleá agus faoi bhia sláintiúil. Bhuaileadar le hAlan Kingston úinéir an ghnó agus d’fhoghlaimíodar an-chuid faoi na tairgí ar fad gur féidir leat a dhéanamh le bainne.  Chonaiceadar conas a dheintear im agus íogart agus d’fhoghlaimíodar faoi na comhábhair mhaithe a théann iontu.  Thug Alan eolas dóibh faoina lipéidí agus na rialacha a bhíonn le leanúint nuair atá bia á dhíol agat.  Bhí na leanaí an-shásta go deo mar fuaireadar seans chun na hearraí blasta a dheintear ann a bhlaiseadh agus d’aontaigh gach éinne go rabhadar thar barr.  Ní raibh daoine comh tógtha dár ndóigh leis an mboladh i scioból na mbó!

Rang a 5 is a 6 visited Glenilen Farm in Drimoleague where they met the owner Alan Kingston and toured the factory and the farm.  Alan talked about how the business started and grew.  The children had been learning about healthy foods and the digestive system in Science so they got to see firsthand yoghurt and butter being made and they learned about the process and the ingredients that go in.  Alan explained about the rigorous standards that must be kept in the food production business and he explained all the details that they are required to put on the labels of their products also.  The children were delighted to get to taste a range of the delicious dairy products produced at Glenilen and they all agreed that they were first class.  They weren’t quite so impressed however with the farm fresh smell in the cow sheds!

 

Tugadh cuireadh do rang a 5 is a 6 freisin freastal ar cheardlann eolaíochta sa leabarlann áit a bhuaileadar le ‘Mad Professor Niall’ chun Seachtain Eolaíochta 2016 a cheiliúradh.  Thaispeáin sé seachmaill radhairc (optical illusions) dóibh, dhein sé turgnaimh le brú aeir, le fuaim, le leictreachas agus chonaiceadar cúpla imoibriú ceimiceach comh maith.

Rang a 5 is a 6 were delighted to be invited to attend a science workshop given by ‘Mad Professor Niall’ at the library to celebrate Science Week 2016.  The children got to see optical illusions and partook in activities to do with sound, air pressure, electricity and they also got to see a few chemical reactions and explosions.

 

Ghlac Rang a 5 is a 6 páirt i mBlitz Peile ar an 16ú Samhain i gCaolchoill áit a bhuaileadar le páistí ó roinnt scoileanna áitiúla eile.  Bhaineadar an-thaitneamh go deo as páirt a ghlacadh ann agus as a bheith amuigh faoin aer do lá iomlán scoile.

Rang a 5 is a 6 enjoyed a great day in Kealkill on November 15th at a football blitz where they met teams from several other local schools.  They really enjoyed taking part and were delighted to have a whole day out in the fresh air.