Oíche Shamhna 2018

 

Bhí an-chuid spraoi agus craic ag na páistí le déanaí ag déanamh agus ag gléasa suas fir bréige.  Dhein gach rang fear bréige agus tá siad le feiscint san fháiltiú anois.  Tá puimcíní maisithe timpeall an fháiltiú chomh maith ag na leanaí.

The children had lots of fun recently creating and dressing scarecrows in their classes.  Each class has their scarecrow on display in the reception area.  There are also some decorated pumpkins placed around the reception area by the children and their families.