Useful Phrases

Useful Phrases
School Phrases

School Phrases

Dia duit – hello – dee a gwitch
Dia ‘s Muire duit – hello (answer to above) –dee a is mwera gwitch
Conas atá tú? – how are you? – Cun is a tha two
Tá mé go maith – I am well – Tha may gu mah
Gabh mo leithscéal – excuse me – Ga mo lesh cale
An féidir liom caint leat? – Can I speak to you – On fay der lum kinet lat
Tá brón orm – I’m sorry – Tha bron orum
Cá bhfuil do chóta – Where is your coat? – caw will du coata
Cá bhfuil do gheansaí – Where is your jumper – caw will du gansy
Cá bhfuil do mhála – where is your bag – caw will du walla
Cá bhfuil do lón – where is your lunch – caw will do loan
An bhfuil do lón agat – do you have your lunch – on will du loan agut
An bhfuil do obair bhaile agat – do you have your homework – on will du ubar wala agut
An bhfuil do pheann agat – do you have your pen – on will do fan agut
An bhfuil do choip agat – do you have your copy – on will do cope agut
An bhfuil do leabhar agat – do you have your book – on will do lawar agut

Home Phrases