Rang 3 Eanáir 2017 – Cuairt ó Mícheál Ó Ruiséal

Slide

 

I measc na h-imeachtaí atá ar siúl againn faoi láthair, táimid ag foghlaim faoi uisce; cé chomh tábhachtach is atá sé dod’ chorp; cad as a thagann sé agus conas a fhaigheann sé ó na h-aibhneacha agus na locha go dtí ár dtithe. Oibríonn Daid le Paddy O Ruiséil timpeall iarthar Chorcaí sna ionaid cóireála uisce agus tháinig sé isteach chun a thaispeáint dúinn an slí ina ghlantar an uisce san ionad. Táimid fíor bhuíoch as bualadh isteach chugainn.

Among the activities currently underway, we are learning about the importance of water for life. We are learning about where it comes from and how it gets from the rivers and lakes into our houses. Paddy O Ruiséil’s Dad called in to show and explain to us how water is filtered in the water treatment plant and made safe for drinking. The children observed the water at the different stages of treatment and got to test it for ph value and bacteria. We are very grateful to him for giving up his time to talk to us.