Seachtain an Chairdis – Friendship Week

Bhain Naíonáin Bheaga an-thaitneamh as na cluichí deasa a d’imríomar leis na cairde sa pháirc peile.  The Junior Infants enjoyed the games we played in the pitch with their friends.

Tháinig cairde ó Rang 6 ag déanamh ealaíon an fhómhair le Naíonáin Bheaga.  Friends from Rang 6 came to our classroom to do some Autumn art with us.

D’eagruigh na cairde i Rang 6 cluichí iontacha le linn am sosa sa chlós.  Our friends from Rang 6 organised some great games for us to play at break time in the yard.

Bhí cóisir pitseamaí againn chun críoch deas a chuir le Seachtain an Chairdis.  We had a pyjama party to finish off the lovely Friendship week we had.

Bhí an scoil ar fad gléasta ina bpitseamaí ar an lá deireanach do Sheachtain an Chairdis.  The whole school were dressed in their pyjamas for the last day of Friendship week.